ผู้ชม

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ข้อแนะนำผู้สูงอายุควรปฏิบัติ 15 กรณี

ข้อแนะนำผู้สูงอายุควรปฏิบัติ 15 กรณี

1. ให้เดินโดยมีไม้เท้า หรือเกาะราวเมื่อถึงคราจำเป็น อย่ากลัวเสียหน้า

2. ระวังเมื่อเดินพื้นต่างระดับ และอย่าเดินถอยหลัง

3.เวลาลงจากรถ ควรหยุดยืนตั้งตัวสักครู่ ก่อนออกเดิน

4.ขึ้นลงบันไดให้เกาะราวจับ

5.นุ่ง/ถอดกางเกงหรือใส่เสื้อผ้าควรมีที่เกาะหรือพิงได้ และนั่งใส่จะดีกว่า

6. ไม่ควรรับเป็นประธาน หรือเจ้าภาพเผางานศพ เพราะท่านจะต้องขึ้นเมรุคนเดียวโดยไม่มีราวจับ เพราะถึงแม้มีราวจับแต่มันจะประดับด้วยดอกไม้ต้นไม้ นอกจากมีคนคอยพยุง

7.ยืนอาบน้ำควรมีราวจับ หรือมีแผ่นกันลื่นท่ีพื้น เพราะจะลื่นล้มง่าย

8.ยืนอาบน้ำในอ่าง ควรมีท่ีจับและแผ่นกันลื่น และเวลาออกจากอ่างต้องระวังเท้าสะดุดขอบอ่าง

9. ไม่ควรใช้บ้นได ชนิดพาดพิง หรือกางออก ทำงาน บนท่ีสูง เพราะอาจพลาดตกลงมาได้

10.ไม่ควรใช้ส้วมนั่งยองเพราะอาจหน้ามืดล้มได้

11.ไม่ลุกพรวดพราด เวลาถ่ายทุกข์เสร็จ หรือตื่นนอนใหม่ๆ ให้ค่อยๆลุกขึ้นยืน ให้ระบบไหลเวียนเลือดปรับตัว

12. เข้าห้องน้ำ ไม่ควรใส่กลอนประตู มีเหตุฉุกเฉิน ลูกหลานจะเข้าช่วยได้ทัน

13.ไม่ควรขับรถ ถ้าจำเป็นให้ขับช้าๆ  เพราะประสาทคนสูงอายุจะตามรถไม่ทัน

14.เวลาล้ม อย่าเอามือยัน ให้ยอมเจ็บตัวดีกว่าแขนหัก

15. อย่าคิดทนงว่าตนยังหนุ่มแข็งแรงคิดแบบนี้เกิดอุบัติเหตุมานักต่อนักแล้ว


(โดย นพ.เกษม วัฒนชัย )